Wiadomości - Aktualności

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Stopnicy Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Dodał: Data: 2023-06-30 11:03:33 (czytane: 309)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Miejską w Stopnicy
Uchwały nr XXXI/31/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

1. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w godzinach pracy Urzędu;

2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica (umig.stopnica.pl).

                                                                                                               /-/ Ryszard Zych

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica

                                                                                                         

Pliki do pobrania:

1.    Uchwała Nr XXXI/31/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

2. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

3.    Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

Obwieszczenie w oryginale

Decyzją Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Miasto i Gmina Stopnica oraz Miasto i Gmina Busko-Zdrój, zostały połączone w ramach tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju. W związku z powyższym z inicjatywy samorządów gminnych, zainicjowanych przez burmistrzów Ryszarda Zycha i Waldemara Sikorę oraz zatwierdzonych przez Radę Miejską w Stopnicy oraz Busku-Zdroju, podjęta została współpraca mająca na celu opracowanie wspólnej strategii rozwoju.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Już jutro, w sobotę 1 lipca zapraszamy na spektakle w mobilnym oceanarium "Orbitek" oraz rozgrywki mini golfa

Do udziału w przygotowanych atrakcjach zapraszamy w godzinach 12:00-16:00. Wstęp wolny....