Wiadomości - Aktualności

Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury

Dodał: Agnieszka Data: 2010-05-04 12:31:33 (czytane: 2085)

W dniu 3 marca 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy podpisano umowę na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury”.

 

 

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Działanie 5.2  „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”. Wartość podpisanej umowy 7 687 242,50 zł z czego dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskich stanowić będzie 53,2 % wydatków kwalifikowanych.

 Jednym z najbardziej interesujących, a jednocześnie dającym ogromne możliwości obiektem dla stworzenia prężnego ośrodka kulturalnego był zamek, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego w 1362r. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu, odbudowany zamek został zaadaptowany na Gminne Centrum Kultury w którym mieści się m.in. baza lokalowa dla ekspozycji zbiorów muzealnych o charakterze lokalnym, sala widowiskowa, sale konferencyjno – szkoleniowe, pracownie dla młodzieży, biblioteka, czytelnia, pracownie komputerowe, pokoje gościnne. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ok.  1 904,43 m2.

W wyniku realizacji projektu powstał niezwykle funkcjonalny i wielofunkcyjny ogólnodostępny obiekt w którym odbywają się imprezy kulturalne, sympozja naukowe, prelekcje historyczne, rozmaite kursy oraz zajęcia dodatkowe, które są atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, nie tylko dla mieszkańców ale również dla turystów.   

Powstanie Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy jest podstawowym ogniwem w procesie krzewienia kultury wśród mieszkańców Gminy Stopnica oraz zapewnienia im dostępu do dóbr kultury. Działalność GCK stanowi trzon działalności kulturalnej w gminie oraz pełni funkcję stymulującą dla podmiotów pełniących podobną rolę w pozostałych miejscowościach np. świetlic wiejskich.

Z bieżącą działalnością Gminnego Centrum Kultury można zapoznać się pod adresem: http://www.gck.stopnica.pl/

 

 

 

  21.JPG

 

 fotoreportaż

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...