Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE o naborze członków Komitetu Monitorującego ZIT

Dodał: Data: 2022-02-15 08:17:28 (czytane: 719)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia MOF Busko-Zdrój ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Monitorującego ZIT, który będzie trwał do dnia 28.02.2022 roku włącznie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego ZIT(stanowiącego załącznik do ogłoszenia) oraz dostarczenie go w ww. terminie w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rsid@umig.busko.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”;
  2. drogą tradycyjną/korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Aleja Adama Mickiewicza 10, 28–100 Busko-Zdrój, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”;
  3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Komitetu Monitorującego ZIT”.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze  [ pdf ].
  2. Regulamin Komitetu Monitorującego ZIT [ pdf ].
  3. Formularz zgłoszeniowy na członków Komitetu Monitorującego ZIT [ pdf ] [ docx ].

 

Decyzją Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Miasto i Gmina Stopnica oraz Miasto i Gmina Busko-Zdrój, zostały połączone w ramach tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju. W związku z powyższym z inicjatywy samorządów gminnych, zainicjowanych przez burmistrzów Ryszarda Zycha i Waldemara Sikorę oraz zatwierdzonych przez Radę Miejską w Stopnicy oraz Busku-Zdroju, podjęta została współpraca mająca na celu opracowanie wspólnej strategii rozwoju.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wnioski można składać od 28 lutego

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc wypłacana...