Wiadomości - Aktualności

Ogniwa fotowoltaiczne (do produkcji energii elektrycznej) dla mieszkańców

Dodał: Data: 2022-07-19 13:37:03 (czytane: 2410)

Gmina Stopnica realizować będzie projekt pn. „Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii- montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców”.

Ogniwa fotowoltaiczne (do produkcji energii elektrycznej) dla mieszkańców

Gmina Stopnica realizować będzie projekt pn. „Gmina Stopnica Obszarem Zielonej Energii- montaż ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców”.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych opiewa na kwotę  1 938 000 zł.

Mieszkańcy mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie do 31 sierpnia 2022 r.

Planowany termin realizacji inwestycji: 2023 r.

Zainteresowanie udziałem w projekcie mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy, niemniej jednak pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy nieposiadający instalacji fotowoltaicznej.

Założenia projektu:

1. Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe (mieszkalne);

2. Moc instalacji wynosić będzie ok. 3-5 kW, szacunkowa wartość instalacji: 3 kW- 15 000 zł; 4 kW- 20 000 zł; 5 kW- 25 000 zł;

3. Wartość dofinansowania: min. 50 % wartości inwestycji

4. Szacunkowy wkład własny mieszkańca wynosić będzie max. 50 % wartości instalacji (tj. od 7 500 do 12 500 zł):

5. W projekcie będą mogły brać jedynie udział nieruchomości zamieszkałe, a w przypadku gdy instalacja ma być zamontowana na dachu, pokrycie dachowe nie może zawierać azbestu.

6. O wstępnym zakwalifikowaniu do realizacji projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

W/w założenia mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszeń oraz rozstrzygnięć przetargowych.

 

WSTĘPNA ANKIETA DOBORU INSTALACJI OZE


 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bitwa Regionów

Zaproszenie na piknik z Produktem Polskim. Park Zdrojowy w Busku-Zdroju 24.07.2022 r. godz. 17:00...