Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 27.11.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Dodał: Mariusz Data: 2023-11-27 07:09:30 (czytane: 673)

   

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

z dnia 27.11.2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do użyczenia

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica zostały przeznaczone do użyczenia nieruchomości gminne położone w Stopnicy i Wolicy opisane w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni  poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica,  na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy oraz w Stopnicy i Wolicy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. w dniu 15 stycznia 2024 roku.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 6C w godzinach pracy Urzędu.

 

Stopnica 27.11.2023 r.

 

         

 

 

Załącznik do ogłoszenia z dnia 27.11.2023 r.

 

WYKAZ

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Stopnica, przeznaczone do użyczenia położone w Stopnicy i Wolicy gm. Stopnica

 

I.                   Wolica - działki:                           II. Stopnica - działki          

 

- nr 1429 o pow. 0,06 ha                                           - nr 476/2 o pow. 0,11 ha

- nr 1332/10 o pow. 0,24 ha                                      - nr 478/2 o pow. 0,15 ha

- nr 1332/8 o pow. 0,13 ha                                        - nr 477/4 o pow. 0,10 ha

- nr 1431 o pow. 0,15 ha

- nr 1433 o pow. 0,25 ha

- nr 1334/7 o pow. 0,24 ha

- nr 1334/9 o pow. 0,35 ha

- nr 1335/6 o pow. 0,37 ha

- nr 1434 o pow. 0,45 ha

- nr 1336/11 o pow. 0,06 ha

- nr 1336/13 o pow. 0,13 ha

- nr 1336/5 o pow. 0,34 ha

- nr 1336/7 o pow. 0,23 ha

- nr 1382/14 o pow. 0,02 ha

- nr 1385/6 o pow. 0,15 ha

- nr 1402/1 o pow.  0,08 ha

- nr 1402/2 o pow. 0,04 ha

- nr 1402/3 o pow. 0,08 ha

- nr 1402/4 o pow. 0,04 ha

- nr 1403/1 o pow. 0,09 ha

- nr 1403/2 o pow. 0,03 ha

- nr 1403/3 o pow. 0,08 ha

- nr 1403/4 o pow. 0,03 ha

- nr 1404/1 o pow. 0,10 ha

- nr 1404/2 o pow. 0,03 ha

- nr 1404/3 o pow.0,09 ha

- nr 1404/4 o pow. 0,03 ha

- nr 1405/2 o pow. 0,04 ha

- nr 1405/4 o pow. 0,04 ha

- nr 1405/7 o pow. 0,07 ha

- nr 1406/2 o pow. 0,05 ha

- nr 1406/4 o pow. 0,05 ha

- nr 1406/6 o pow. 0,01 ha

- nr 1335/12 o pow.0,0414 ha

                                                                       Łączna powierzchnia: 4,5514 ha

   

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...