Wiadomości - Aktualności

Ostatnia szansa na kolektory słoneczne z dofinansowaniem z UE oraz ulgą termomodernizacyjną

Dodał: Data: 2020-06-23 10:15:54 (czytane: 2584)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał umowę na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców.

Osoby zainteresowane posiadaniem kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, proszone są o dokonanie stosownego zgłoszenia w terminie do dnia 3 lipca br. (piątek). Po upływie w/w terminu uczestnictwo w realizacji projektu nie będzie możliwe.  Realizacja projektu zakończona zostanie do dnia 30 września 2020 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 60 %.

Wkład własny mieszkańca wynosi:

a) Instalacja kolektorów słonecznych zamontowana na budynku mieszkalnym:

z zasobnikiem na wodę o pojemności 300 l- 4300 zł (po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej koszt wyniesie: 3 526 zł);

z zasobnikiem na wodę o pojemności 400 l- 4900 zł (po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej koszt wyniesie: 4 018 zł).

b) Instalacja kolektorów słonecznych poza bryłą budynku mieszkalnego (na gruncie lub budynku gospodarczym, garażu):

z zasobnikiem na wodę o pojemności 300 l- 5 600 zł (po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej koszt wyniesie: 4 592 zł);

z zasobnikiem na wodę o pojemności 400 l- 6 400 zł (po uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej koszt wyniesie: 5 248 zł).   

Osoby, które nie posiadają opracowanego projektu, będą zobligowane do poniesienia kosztu jego opracowania (ok. 200 zł).

Okres gwarancji i rękojmi wynosi: 60 miesięcy.

UWAGA!

Właścicielom domu jednorodzinnego, którzy w 2020 r. poniosą koszty związane z zakupem i montażem instalacji kolektorów słonecznych przysługiwać będzie ulga termomodernizacyjna. Kwotę poniesionego wkładu własnego, właściciel będący podatnikiem, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania. Jeśli płaci podatek w wysokości 18 proc. to zaoszczędzi w wyniku ulgi termomodernizacyjnej, w zależności od wybranego zestawu kwotę od 774 zł do 1 152 zł.

Reasumując, ostateczna wartość wkładu własnego (uwzględniająca ulgę termomodernizacyjną, którą podatnik przedstawi w rozliczeniu rocznym podatku za 2020 r.) wyniesie od 3 526 do 5 248 zł.

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Kapusta, tel. 41 3779 804, I piętro, pokój 6b oraz Pan Mirosław Rajtar, tel. 41 3779 802, I piętro, pokój 7.

Projekt „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”

     współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE. 

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolonie letnie dla dzieci rolników

Uprzejmie informuję, że w czasie tegorocznych wakacji, biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych i Świętokrzyska Izba Rolnicza organizują...