Wiadomości - Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne- BURZE

Dodał: Data: 2024-05-22 14:40:31 (czytane: 256)

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2powiaty: buski(50), jędrzejowski(50), kazimierski(52), pińczowski(52)


Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 do godz. 02:00 dnia 23.05.2024


Prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 55 mm oraz porywy wiatru do około 80 km/h. Miejscami grad.


SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 świętokrzyskie (4 powiaty) od 12:00/22.05 do
02:00/23.05.2024 deszcz 55 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: buski,
jędrzejowski, kazimierski i pińczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Brak.


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..