Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Bosowicach

Dodał: Data: 2023-09-14 12:34:06 (czytane: 524)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowę na realizację zadania. Wykonawcę robót reprezentował Mariusz Kozera- właściciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych "HYDROCOMPLEX" z Buska-Zdroju. Wartość robót budowlanych wynosi: 5 778 540 zł.

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie: ponad 6 km sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym przyłączonych zostanie ok. 70 nieruchomości (ok. 200 mieszkańców). Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową, wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców. Planowana inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, ponieważ zakłada wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska, które obecnie ma miejsce na skutek dostawania się ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych do podziemnych wód gruntowych, oraz wpłynie na ochronę różnorodności biologicznej na poziomach krajobrazowym, ekosystemowym i gatunkowym.

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania: IV kwartał 2024 r.

DSC_0242.JPG

Po zakończeniu realizacji inwestycji w Bosowicach, skanalizowane będzie 29 na 30 sołectw w Gminie Stopnica. W miejscowości Zaborze ze względu na rozproszoną zabudowę, nieuzasadniona pod względem technicznym i ekonomicznym jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W 2024 r. planowane jest wybudowanie w Zaborzu przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kondolencje

...