Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców

Dodał: Data: 2024-05-29 13:55:35 (czytane: 478)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Renaty Woźniak- Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowę na realizację zadania. Wykonawcę robót reprezentował Przemysław Gruszka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKOFIRMA z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wartość robót budowlanych wynosi blisko 1,8 mln zł.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Stopnica” uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zrealizowana będzie w 2024 r.

Projekt przewiduje budowę 75 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach o rozproszonej zabudowie oraz na obszarze gdzie ze względu na warunki gruntowe, budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

01_POS_2024.JPG
 

Wobec dobiegającej końca budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bosowice, która będzie 29 skanalizowanym sołectwem spośród 30 sołectw Gminy Stopnica, po wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przedmiotowego projektu, problematyka gospodarki ściekowej na obszarze gminy zostanie rozwiązana.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż....