Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej w Topoli

Dodał: Data: 2024-03-20 09:21:33 (czytane: 609)

Krzysztof Tułak- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju, Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy, podpisał umowę z Wykonawcą - firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek – Suchowola – Wójcza dł. 1,950 km (od skrzyżowania z drogą krajową nr 73) Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie Gminy Stopnica. Realizacja przebudowy obejmuje odcinek drogi od km 0+000 do km 1+950 i zakłada wymianę nawierzchni bitumicznych, wykonanie poboczy oraz przepustu pod koroną drogi, likwidacje przełomów oraz ustawienie oznakowania pionowego jak też montaż barier ochronnych.

Wartość w/w inwestycji wynosi: 920 845,65 zł.

Wykonanie powyższych robót znacznie podniesie parametry techniczne drogi powiatowej zwiększając płynność ruchu, przepustowość, a co za tym idzie bezpieczeństwo dla użytkowników dróg. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze powiatu buskiego jak również województwa świętokrzyskiego poprzez połączenie z drogami wyższych kategorii.

W 2024 r. zrealizowane zostanie również zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków - Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 dł. 2155 m” na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową w kierunku zabudowań w Strzałkowie. Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w 2023 r.

Wniosek na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Mariampol został sklasyfikowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki na liście rezerwowej. Powiat Buski posiada niezbędną dokumentację oraz pozwolenie na budowę umożliwiające rozpoczęcie realizacji zadania.  

 1_PZD_Topola.jpg

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie (obszarowe) dla mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica

Wzorem lat ubiegłych, z inicjatywy Ryszarda Zycha- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, świadczona będzie nieodpłatna pomoc w wypełnianiu...