Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Dodał: Data: 2024-06-13 07:30:29 (czytane: 453)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowę z wykonawcą zadania- EkoEnergia Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawcę robót reprezentował Daniel Dziedzic- Wiceprezes Zarządu. Wartość robót budowlanych wynosi blisko 6,3 mln zł.

W ramach realizacji zadania wykonany zostanie następujący zakres prac: termomodernizacja budynku (ścian zewnętrznych poniżej i powyżej gruntu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja centralnego ogrzewania, kotłowni w tym wymiana źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stopnica” uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na wrzesień 2025 r.

01_ZSP_2024.JPG

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..