Wiadomości - Aktualności

Podsumowanie inwestycji w sferze edukacyjnej w 2020 r.

Dodał: Data: 2021-01-29 07:22:49 (czytane: 1881)

W 2020 r. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, który dofinansowany został w kwocie 338 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad: 735 000 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

a) dobudowę windy osobowej do budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy, celem dostosowania placówki edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez: budowę płyty fundamentowej, żelbetowego szybu windowego ocieplonego wełną mineralną, dostawę i montażu dźwigu osobowego 5-przystankowego. Zadanie zrealizowane w 2020 r. nakładem finansowym ponad 500 000 zł.

winda_publikacja.JPG
 

b) wykonanie nowej nawierzchni hali sportowej w Stopnicy. Stare i wysłużone drewniane panele sportowe zostały zastąpione systemową podłogą wykończoną wykładziną Omnisports Reference. Jest to winylowa nawierzchnia sportowa o wysokich parametrach, która została zatwierdzona przez największe federacje sportowe i stanowi idealne rozwiązanie do wielofunkcyjnych obiektów sportowych, szkolnych i publicznych. Na nowej nawierzchni zostały naniesione linie pozwalające na uprawianie kilku dyscyplin sportowych m.in. mini piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, badminton. W jednym czasie możliwe jest rozgrywanie siatkówki na trzech lub badmintona na pięciu boiskach. Zadanie zrealizowano w 2019 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 200 000 zł.

DSC_0567.JPG 

c) doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w urządzenia, których wykorzystanie urozmaici oraz poszerzy ofertę kształcenia. W ramach zadania zakupiono ponad 70 urządzeń w tym między innymi: drukarkę 3D, tablety (17 szt.), globusy indukcyjne, bryły szkieletowe. Wartość zadania: 31 710 zł.

pracownia_2021.JPG 

Projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


W 2020 r. Gmina Stopnica zrealizowała również projekt pn. „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej w Stopnicy poprzez przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych”. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 150 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzące z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosło blisko 80 000 zł.

kuchnia_2021.jpg 

Realizacja zadania wzmocniła opiekuńczą funkcję szkoły podstawowej poprzez stworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole i przedszkolu, dzięki czemu w konsekwencji wzrośnie odsetek uczniów spożywających posiłki.

Urzeczywistnienie założeń projektu wpłynęło na zwiększenie wydajności kuchni, która będzie mogła obsługiwać większą liczbę dzieci, nie tylko uczniów szkoły podstawowej, ale również dzieci uczęszczające do przedszkola funkcjonującego w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, do którego uczęszcza łącznie 700 dzieci.

Ponadto w ubiegłym roku, nakładem finansowym ponad 120 000 zł na obiekcie sportowym w Stopnicy wykonano:

a) poliuretanową, bezpieczną nawierzchnię przy trzech urządzeniach zabawowych, na wielokolorowej nawierzchni syntetycznej, wykonano  klika modułów gier (gra w klasy, alfabet) oraz system oświetlenia obiektu szkolno-sportowego w Stopnicy oraz jego otoczenia.

DSC_0012.JPG 

b) oświetlenie uliczne od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, prowadzącą
w kierunku klasztoru oświetlenie miasteczka ruchu drogowego, usytuowanego między salą gimnastyczną, a halą sportową oraz placu na którym zlokalizowane są miejsca postojowe między miasteczkiem ruchu, a pasem zieleni.    

plakat_POPC_plus_1.jpg

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 55 288,50 zł, w tym:

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 54 955 zł (maksymalna kwota dofinansowania należna gminie wynosiła 55 000 zł),

budżet gminy- 333,50 zł.

Projekt realizowany jest w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 plakat_POPC2.jpg

Całkowita wartość projektu wyniosła: 68 634 zł, w tym:

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 59 940 zł (maksymalna kwota dofinansowania należna gminie wynosiła 60 000 zł),

budżet gminy- 8 694 zł.

Projekt realizowany jest w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

 

Łącznie w wyniku realizacji w/w zadań, na infrastrukturę edukacyjną przeznaczono ponad 1,1 mln złotych.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Otwarty konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu...