Wiadomości - Dla rolnika

Ponad 48 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dodał: Data: 2018-01-24 08:20:15 (czytane: 3486)

Projekt „Biznes na Start” ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (szczegóły w zakładce „O Projekcie”). Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 68 osób, z czego, w wyniku konkursu oceny biznesplanów, aż 60 z nich uzyska dotację. Planowane wsparcie finansowe dla każdego uczestnika projektu to łącznie 48 113, 52 zł, na co składa się:
1.Koszt jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności– 25 313,52 zł;
2.Wsparcie finansowe pomostowe przez 12 miesięcy: 1900,00zł / miesiąc, łącznie przez 12 miesięcy 22 800,00 zł.


UCZESTNICY
Projekt skierowany jest do 68 osób w wieku powyżej 29 lat zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) Obszar Strategicznej Interwencji województwa świętokrzyskiego w skład, którego wchodzą:
-w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
-w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
-w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
-w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
-w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
-w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
-w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
-w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
-w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
-w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
-w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock.
-w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
-w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne (zarejestrowane u Urzędzie Pracy z ustalonym I lub II profilem pomocy), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
-kobiety, osoby po 50. roku życia,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-długotrwale bezrobotne,
-niskowykwalifikowane,
-osoby odchodzące z rolnictwa.

Status uczestnika projektu na rynku pracy, a także jego wiek ustalane są w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

ZASADY UCZESTNICTWA
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulaminie rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu i dostarczenie ich wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie internetowej, a także w Biurze Projektu pod adresem ul. Sandomierska 89 25-318 Kielce, piętro I, pokój 3. Można złożyć je osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub tradycyjną pocztą (listem poleconym).

0043_Projekt1.jpg

0043_Projekt2.jpg

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z UE na spotkanie informacyjne

Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego odwiedzają 26 stycznia 2018r. Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy aby spotykać się z mieszkańcami,...