Wiadomości - Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dodał: Data: 2023-09-27 14:26:51 (czytane: 645)

Gmina Stopnica złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024. Całość planowanych wydatków oraz koszty obsługi Programu zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

1)      dzieci do ukończenia 16. roku życia  posiadające  orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)      osoby z  niepełnosprawnościami  posiadające orzeczenie:

a)      o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)      o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)      traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl 

link do programu https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...