Wiadomości - Dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia- Turystyka

Dodał: Data: 2017-12-05 07:38:36 (czytane: 2492)

BGK realizuje Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Środki finansowe na realizację Projektu pochodzą z wycofywanego wkładu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 wniesionego do projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”, którego realizację bank zakończył we wrześniu 2016 roku. Dysponentem środków, przeznaczonych na wdrożenie Projektu jest Minister Rozwoju i Finansów, który w grudniu 2016 zawarł z BGK umowę, powierzając bankowi, jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację Projektu, zarządzanie środkami.

Tytuł projektu: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Wartość umowy: ok 200 mln zł

Termin realizacji umowy: od 22 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2027 roku

Realizacja Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka zakłada udostępnianie przez BGK środków instytucjom finansowym, tzw.  Pośrednikom Finansowym, w celu udzielania przez nich wsparcia, w formie zwrotnych instrumentów finansowych, Ostatecznym Odbiorcom, tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej.  Wsparcie udzielane będzie na obszarze makroregionu, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Tematyczna koncentracja wsparcia rozwoju turystyki w Polsce Wschodniej wynika m.in. z zakładanego zwiększenia efektywności wykorzystania  instrumentów finansowych oraz dostępnych środków finansowych. Rozwój funkcji turystycznych w oparciu o atuty kulturowe oraz przyrodnicze przyczyni się również do zwiększenia dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego makroregionu, w tym  generowania nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności, wzrostu konkurencyjności obszaru. Ponadto, zaplanowane i  spójne działania służące rozwojowi turystyki sprzyjają ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz pielęgnowaniu tradycji lokalnych i regionalnych. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie turystyki, jako ważnej sfery aktywności gospodarczej oraz społecznej, a także wewnętrzy potencjał makroregionu, w tym cenne zasoby kulturowe i przyrodnicze, istotne jest wykorzystanie tej branży w procesach kształtowania rozwoju Polski Wschodniej.

Instrumentem finansowym, wdrażanym w celu realizacji powyższych założeń, jest Pożyczka na rozwój turystyki,oferowana MŚP przez Pośredników Finansowych, wyłonionych w procedurze naboru, z którymi BGK zawrze stosowne umowy. 

Funkcję Pośredników Finansowych mogą pełnić banki (krajowe, zagraniczne, spółdzielcze), instytucje kredytowe lub finansowe, konsorcja tych podmiotów.

Zachętą dla firm jest atrakcyjne oprocentowanie pożyczek (de minimis) oraz brak prowizji czy dodatkowych kosztów. Szczególnej preferencji mogą oczekiwać Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPRy) Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz młode przedsiębiorstwa (do dwóch lat działalności).

Więcej na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Budowa przedszkola przebiega zgodnie z planem

Mimo zimowej aury trwają prace przy budowie budynku przedszkola w Stopnicy. ...