Wiadomości - Aktualności

Przypominamy. Tylko do 28 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Data: 2023-02-24 07:55:27 (czytane: 424)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup w/w oleju (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.).

1. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dostępny jest poniżej oraz w biurze podawczym Urzędu.

2. Posiadacze bydła powinni doręczyć z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byli posiadaczami w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Od 2020 r. obowiązuje nowy limit 110 litrów paliwa na hektar, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 40 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Kwota zwrotu wynosi 1,2 zł za 1 litr ON.

Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku VAT proszeni są o dołączenie do wniosku oryginałów faktur, które po opieczętowaniu stosownymi adnotacjami i pieczęciami, zostaną skserowane i zwrócone rolnikowi. 

Ponadto w treści wniosku rolnicy powinni dokonać adnotacji o łącznej ilości litrów oleju napędowego, ujętego na przedłożonych fakturach.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie na ostatnią chwilę, kwestii złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wglądu proszę doręczyć: nakazy płatnicze i umowy dzierżawy.


Proszę pamiętać o podaniu aktualnego numeru rachunku bankowego.

Wniosek

Oświadczenie 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica pozyskała 250 000 zł na dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego...