Referat Gospodarki Komunalnej


Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków-

http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Wniosek-o-zawarcie-umowy-2020.docx

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Wniosek-o-okreslenie-warunkow-technicznych-2020_.docx

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/UMOWA_wod-kan_2021.doc