Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Załączone pliki:

oswiadczenie_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docx Oświadczenie - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (oswiadczenie_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docx - 13.724 KB)

wniosek_o_dokonanie_cesji_decyzji_srodowiskowej.docx Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu (wniosek_o_dokonanie_cesji_decyzji_srodowiskowej.docx - 14.311 KB)

wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych.docx Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów (wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych.docx - 14.038 KB)

wniosek_o_wydanie_duplikatu_decyzji.docx Wniosek o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy (wniosek_o_wydanie_duplikatu_decyzji.docx - 12.328 KB)

wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu _ze_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.docx Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki (wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu _ze_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego.docx - 12.572 KB)

wniosek_w_sprawie_przeniesienia_decyzji.docx Wniosek o przeniesienie decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji (wniosek_w_sprawie_przeniesienia_decyzji.docx - 12.854 KB)

wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej.docx Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej.docx - 17.642 KB)

wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej_2.docx Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej_2.docx - 16.823 KB)

wniosek_o_rozgraniczenie.doc Wniosek o rozgraniczenie (wniosek_o_rozgraniczenie.doc - 28.672 KB)

wniosek_o_wydanie_ zaświadczenia_do_zalesienia(2018.01.18).doc wniosek o wydanie zaświadczenia do zalesienia(2018.01.18) (wniosek_o_wydanie_ zaświadczenia_do_zalesienia(2018.01.18).doc - 28.672 KB)

wniosek_o_unieszkodliwienie_wyrobow_zawierajacych_azbest(2018_01_18).docx Wniosek o unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest (2018.01.18) (wniosek_o_unieszkodliwienie_wyrobow_zawierajacych_azbest(2018_01_18).docx - 18.575 KB)

wniosek_o_wybudowanie_UZT(2018_01_18).docx Wniosek o wybudowanie urządzenia zbiorczo-tłocznego w celu podłączenia do kanalizacji (2018.01.18) (wniosek_o_wybudowanie_UZT(2018_01_18).docx - 10.611 KB)

wniosek_o_wydanie_opinii_w_sprawie_podzialu_nieruchomosci(2018_01_18).docx Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości (2018.01.18) (wniosek_o_wydanie_opinii_w_sprawie_podzialu_nieruchomosci(2018_01_18).docx - 14.287 KB)

ZGLOSZENIE_ZAMIARU_USUNIECIA_DRZEWA.docx Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (ZGLOSZENIE_ZAMIARU_USUNIECIA_DRZEWA.docx - 28.604 KB)

oswiadcz_o_zrzecz_sie_prawa_do_odwolania_2018-05-22.doc OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA (oswiadcz_o_zrzecz_sie_prawa_do_odwolania_2018-05-22.doc - 26.624 KB)

wniosek_o_wydanie_zezwoleniaw_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_cieklych_aktualny_2018.doc Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (wniosek_o_wydanie_zezwoleniaw_zakresie_oprozniania_zbiornikow_bezodplywowych_i_transportu_nieczystosci_cieklych_aktualny_2018.doc - 55.808 KB)

Wniosek_o_uzgodnienie_ogrodzenia od strony drogi.docx Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi (Wniosek_o_uzgodnienie_ogrodzenia od strony drogi.docx - 24.52 KB)

Wniosek_o_uzgodnienie_umieszczenia_urzadzenia_lub_obiektu.docx Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Wniosek_o_uzgodnienie_umieszczenia_urzadzenia_lub_obiektu.docx - 25.776 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_zjazdu_z_drogi_.docx Wniosek o wydanie zgody na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej (wniosek_o_wydanie_zgody_na_lokalizacje_zjazdu_z_drogi_.docx - 25.416 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym_.docx Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usytuowanie w pasie drogowym reklamy (wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym_.docx - 27.296 KB)

wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_stoiska_handlowego_w_pasie_drogowym_.docx Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na ustawienie w pasie drogowym stoiska handlowego (wniosek_o_wydanie_zgody_na_umieszczenie_stoiska_handlowego_w_pasie_drogowym_.docx - 25.877 KB)

Wniosek_o_zezwolenie_na_zajecie_pasa_drogowego.docx Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Wniosek_o_zezwolenie_na_zajecie_pasa_drogowego.docx - 30.655 KB)

Wniosek_o_zm_dec_o_war_zab.doc Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy (Wniosek_o_zm_dec_o_war_zab.doc - 34.816 KB)

wniosek_przeznaczenie_dzialki_2020.doc Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. przeznaczenia działki (2020-10-22) (wniosek_przeznaczenie_dzialki_2020.doc - 76.288 KB)

numeracja_budynkow.PDF Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (numeracja_budynkow.PDF - 55.798 KB)

wniosek_nowy_WZ_ustalenie_LICP.PDF Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (2024) (wniosek_nowy_WZ_ustalenie_LICP.PDF - 570.001 KB)