Wiadomości - Aktualności

Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Stopnicy (opieka żłobkowa)

Dodał: Data: 2023-08-17 14:14:18 (czytane: 1965)

Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 25 sierpnia br. Ilość dostępnych miejsc: 25. W przypadku równej liczny punktów zdobytych w procesie rekrutacji o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Klub dziecięcy w Stopnicy funkcjonował będzie 10 godzin dziennie.

Klub dziecięcy prowadzony będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy.

Siedziba Klubu dziecięcego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 23.

Do klubu dziecięcego przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Planowany termin rozpoczęcia działalności: wrzesień 2023 r.

Odpłatność za uczestnictwo dziecka w klubie dziecięcym:

a) 500 zł za miesiąc (biorąc pod uwagę art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rodzicom przysługuje dofinansowanie w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna pod warunkiem, że nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy)

oraz

b) koszty wyżywienia: maksymalnie 20 zł za dzień.

 

W załączeniu:

1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU DZIECIĘCEGO W STOPNICY

2. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji do Klubu Dziecięcego w Stopnicy

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica udzieli pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na przebudowę drogi powiatowej w Strzałkowie (przez „Zasadzie”)

Na przebudowę drogi o długości 1400 m, Powiat Buski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości...