Wiadomości - Aktualności

Remont dróg na obszarze Gminy Stopnica

Dodał: Mariusz Data: 2015-07-09 07:28:35 (czytane: 4084)

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z remontem dróg gminnych w miejscowościach Mariampol, Szczytniki, Kuchary. Gmina Stopnica na realizację zadania uzyskała z budżetu państwa dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Roboty budowlane zostaną zakończone do końca lipca 2015r.

Zakończony został remont drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Nowa Wieś polegający na remoncie istniejącej nawierzchni asfaltowej, utwardzeniu poboczy kruszywem, odmuleniu istniejących rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu. Właściciele posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zakupili przepusty, które zostały zamontowane przy okazji prowadzonego remontu.

Remont_drogi_Nowa_Wies.JPG

W decydującą fazę wchodzą również prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej w Wolicy w ramach której wykonany zostanie remont istniejącej nawierzchni drogi na odcinku 1,718 km oraz ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 m na długości 1644 mb,  po prawej stronie drogi na przedłużeniu istniejącego chodnika. Gmina Stopnica udzieliła Powiatowi Buskiemu na ten cel pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł.

Remont_drogi_Wolica.JPG


Wkrótce rozpocznie się również remont drogi wojewódzkiej w Stopnicy na długości 468 mb (od drogi krajowej do mostu włącznie). Obejmuje on wykonanie robót w zakresie nawierzchni bitumicznych oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej. Wykonanie remontu przepustu pod koroną drogi. Gmina Stopnica udzieliła Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 363 000 zł.

Trwa również realizacja zamówienia polegającego na utwardzeniu kruszywem nawierzchni dróg gminnych w rezultacie którego dostarczone zostanie 6 000 ton kruszywa drogowego.
Sukcesywnie z wykorzystaniem dwóch ciągników rolniczych, będących własnością Gminy Stopnica, prowadzone są również prace polegające na wykaszaniu nawierzchni placów oraz poboczy dróg gminnych.

 Remont_drogi_Kuchary.jpg

 Remont_drogi_Mariampol.JPG

 

 

 Remont_drogi_Szczytniki.jpg

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...