Wiadomości - Aktualności

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Żernikach Dolnych

Dodał: Data: 2022-11-18 13:25:16 (czytane: 538)

Całkowita wartość robót wynosi: 5.372.988,45 zł;

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie: 3.500.000,00 zł;

Środki uzyskane w ramach konkursu Rosnąca Odporność: 500.000,00 zł

Wkład własny Gminy Stopnica: 1.372.988,45 zł.

DSC_0005.JPG 

W wyniku realizacji projektu: wybudowane zostanie ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym przyłączonych zostanie ok. 40 nieruchomości (ok. 150 mieszkańców). Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową oraz wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców.

Planowany termin oddania kanalizacji do użytkowania: IV kwartał 2023 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Stopnica dobiega już końca. Obecnie spośród 30 sołectw w Gminie Stopnica:

- 25 miejscowości jest już skanalizowane,

- w sołectwie Czyżów trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Planowany termin oddania jej do użytkowania to kwiecień 2024 r. W wyniku realizacji projektu, przyłączonych zostanie ok. 100 nieruchomości (ok. 400 mieszkańców)

- w sołectwie Dziesławice trwa budowa kanalizacji sanitarnej, której zakończenie zaplanowane jest w 2023 r. Budowa realizowana jest własnym nakładem sił i środków przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica. W wyniku realizacji projektu, przyłączonych zostanie ok. 55 nieruchomości (ok. 200 mieszkańców)

Na realizację w/w zadań inwestycyjnych Gmina Stopnica pozyskała dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz zabezpieczyła środki finansowe stanowiące wkład własny w budżecie gminy.

Gmina Stopnica jest w posiadaniu prawomocnego pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bosowice. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na 2023 r. po uzyskaniu dofinansowania.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..