Wiadomości - Aktualności

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych

Dodał: Data: 2023-10-27 14:25:21 (czytane: 717)

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozpoczyna realizację trzech programów stypendialnych: dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. W sumie pomoc otrzyma 1920 uczniów z regionu. A przeznaczona kwota wsparcia w tych trzech programach wynosi 8,4 mln zł. O szczegółach informowali dziś podczas konferencji prasowej: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel

Celem każdego z trzech programów jest wsparcie 640 zdolnych uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, poprzez przyznanie im jednorazowego stypendium w wysokości 3 800 zł. Nabór wniosków o przyznanie stypendium ogłoszono 16 października i potrwa do 15 listopada br. Projekty (każdy o wartości ok. 2 mln 800 tys. zł) uzyskały wsparcie z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

– Kontynuujemy realizację programu z lat ubiegłych, ale rozszerzamy go o uczniów szkół podstawowych. Każdy z programów obejmie wsparciem 640 najzdolniejszych uczniów z regionu. Wśród kryteriów oprócz wyników w nauce będą także dochody w rodzinie. Zależy nam aby pomóc zdolnej młodzieży, która z powodów finansowych nie ma równych szans w dokształcaniu się. Środki mogą przeznaczyć na zakup laptopów, komputerów, czy innego niezbędnego sprzętu dydaktycznego, lub  na dodatkowe zajęcia, dzięki którym się dokształcą – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski.

– W tej perspektywie unijnej blisko 40 mln środków europejskich przeznaczyliśmy na stypendia dla świętokrzyskich uczniów. Przez ten program chcemy zachęcić młodzież do nauki, ale także pomóc tym, którzy mają trudne warunki finansowe. Unia Europejska wspiera młodych ludzi między innymi za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Mało kto wie, że dzięki negocjacjom Zarządu Województwa z Komisją Europejską studenci mogą korzystać z unijnych środków na dokształcanie się: studia podyplomowe, kursy, szkolenia, po to, aby być atrakcyjnym na rynku pracy, mieć nowe kwalifikacje. W tej kwestii zachęcam do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach – dodała wicemarszałek Renata Janik.

Stypendium mogą otrzymać:

 1. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych (techników, szkół branżowych, szkół artystycznych) zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego.
 2. uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód w 2022 roku nie przekroczył kwoty 2 022 zł lub 2 292 zł – jeśli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością.
 3. uczniowie, którzy uzyskali odpowiednią średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w roku szkolnym 2022/23, tj.:
  1. w przypadku uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – na poziomie nie niższym niż 4,00
  2. w przypadku licealistów na poziomie:
   1. szkoły podstawowej – nie niższym niż 4,50
   2. liceum – nie niższym niż 4,00
  3. w przypadku szkół zawodowych na poziomie:
   1. szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – nie niższym niż 4,5
   2. branżowej szkoły I i II stopnia – nie niższym niż 4,00
   3. technikum, liceum ogólnokształcącego, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych oraz szkoły policealnej – nie niższym niż 4,30.
 4. Dodatkowe punkty mogą otrzymać laureaci lub finaliści konkursów, turniejów lub olimpiad oraz uczniowie z niepełnosprawnością.

– Nabór wniosków stypendialnych trwa do 15 listopada. W sumie pomoc otrzyma 1920 uczniów z regionu. A przeznaczona kwota wsparcia w tych trzech programach wynosi 8,4 mln zł. Wszystkie kryteria i wnioski można znaleźć na naszej stronie Świętokrzyski Program Stypendialny  – mówił członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka.

Województwo Świętokrzyskie od 2016 do 2022 roku zrealizowało już VI edycji projektów stypendialnych, adresowanych do uczniów liceów ogólnokształcących oraz uczniów szkół zawodowych (w tym artystycznych).  W ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 przyznano prawie 3 000 stypendiów (w kwocie 3 800 zł każde) na łączną kwotę ponad 11 mln zł. Dzięki przyznanym stypendiom uczniowie mogli zakupić m.in. niezbędne w procesie edukacyjnym pomoce dydaktyczne (laptopy, komputery), sfinansować udział w dodatkowych zajęciach poszerzających ich umiejętności i wiedzę czy opłacić dojazdy do szkoły i na zajęcia pozaszkolne.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...