Suchowola


Suchowola – pierwotnie zwana Maczkowa Wola, dopiero w XVI wieku nazwana Wola Sucha. Nazwę tłumaczy prawie całkowity brak wody na jej terenie. W opisie Jana Długosza (1470 – 1480) wieś Maczkowa Wola należała do Jana Wojszyka z rodu Powała. Była to początkowo wieś prywatna leżąca w parafii stopnickiej (1529 rok). W 1579 roku wieś należała prawdopodobnie do Marcina albo Piotra  Zborowskiego. Liczyła wtedy 8 kmieci, 2  zagrody. Z opisu z 1619 roku dowiadujemy się, że kmiecie byli oczynszowani i opłacali się gotowym pieniądzem, a dwóch z trzech zagrodników zobowiązanych było pilnować młodego lasu. Przy gościńcu soleckim stał zespół folwarczny i niewielki staw. Folwarkiem zarządzał urzędnik z żoną. Wieś uległa zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego. Kolejny opis wsi pochodzi z roku 1789, z którego wynika, że nie ma tu kmieci osiadłych, jest tylko stary folwark i karczma nowo wybudowana. Natomiast w roku 1804  było tu 24 domy i 20 mężczyzn. W 1811 roku folwark został oddany w dzierżawę Janowi Nepomucenowi Rupniewskiemu i obejmował mieszkanie dla dyspozytora, stajnię, spichlerz, stodołę, szopę, karczmę na trasie od Nowego Miasta do Stopnicy. W roku 1846 była tu jeszcze owczarnia, mieszkanie polowego. W roku 1938 widać na mapie, w miejscu folwarku, dwie gajówki: Borek i Kolonia Suchowola.

Źródło: D. Kalina, M. Mirowski „Miasto i gmina Stopnica. Dzieje i zabytki”