Wiadomo軼i - Aktualno軼i

''安i皻okrzyski Fundusz M這dych Inicjatyw - II edycja''

Doda: Data: 2017-06-16 07:54:14 (czytane: 2558)

Stowarzyszenie Integracja i Rozw鎩 oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju M這dzie篡 zapraszaj grupy nieformalne, samopomocowe oraz m這de organizacje pozarz康owe do sk豉dania wniosk闚 o mikrodotacje w ramach projektu „安i皻okrzyski Fundusz M這dych Inicjatyw – II edycja”.

·        Zakres rzeczowy projektu mo磧iwy do sfinansowania:

1.      Grupa nieformalna mo瞠 si ubiega o mikrodotacj na realizacj projektu w dowolnej ze sfer po篡tku publicznego, o kt鏎ych mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego.

2.      M這da organizacja pozarz康owa lub grupa samopomocowa spe軟iaj帷a warunki m這dej organizacji pozarz康owej mo瞠 ubiega si o mikrodotacj wy陰cznie na jeden
z nast瘼uj帷ych typ闚 dzia豉:

- realizacj projektu w dowolnej ze sfer po篡tku publicznego, o kt鏎ych mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego

LUB

- realizacj projektu zwi您anego z rozwojem m這dej organizacji pozarz康owej.

·        Wysoko嗆 鈔odk闚 finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektu:

Wnioskowana kwota mikrodotacji nie mo瞠 przekracza 5 000 z.

·        Wysoko嗆 鈔odk闚 finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji:

W konkursie FIO nr 1/2017 wysoko嗆 鈔odk闚 finansowych zaplanowanych na dofinansowanie mikrodotacji to 180.000,00 z. Operator zastrzega, 瞠 kwota alokacji mo瞠 ulec zwi瘯szeniu.

·        Termin oraz warunki sk豉dania wniosk闚:

Termin sk豉dania wniosk闚: 26.06.2017 r. (od godz. 8:00) – 07.07.2017 r. (do godz. 16:00).

Warunki sk豉dania wniosk闚:

1.    Wnioskodawca, w celu ubiegania si o mikrodotacj, zobowi您any jest do z這瞠nia wniosku o mikrodotacj w formie elektronicznej za pomoc aplikacji dost瘼nej na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl.

2.    W szczeg鏊nych przypadkach mo磧iwe jest z這瞠nie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi by przy tym wype軟iony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odr璚znego wype軟iania formularza). W przypadku wysy趾i poczt/kurierem na kopercie powinna by adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 1/2017”.

3.    Data wp造wu dokument闚 nie mo瞠 by wcze郾iejsza ani p騧niejsza od dat sk豉dania wniosk闚 (26.06-07.07.2017).

4.    Ka盥y z wnioskodawc闚 mo瞠 w ramach konkursu FIO 1/2017 z這篡 maksymalnie 1 wniosek.

 

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialno軼i za op騧nienia ze strony poczty lub innego po鈔ednika us逝g pocztowych.

Wnioski z這穎ne niezgodnie z warunkami sk豉dania wniosk闚 podanymi powy瞠j, zostan odrzucone z przyczyn formalnych.

Ze wzgl璠闚 technicznych zach璚amy do sk豉dania wniosk闚 w pierwszych dniach naboru. Nie nale篡 zostawia sk豉dania wniosk闚 na ostatni dzie trwania naboru.

·        Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projekt闚.

Ocena formalno-merytoryczna ka盥ego wniosku dokonywana b璠zie przez Komisj Oceny Wniosk闚, w oparciu o „Kart oceny wniosku o mikrodotacj”.

·        Zalecany przedzia czasowy na realizacj projekt闚 (inicjatyw):

Nie wcze郾iej ni 1 sierpnia 2017 r., nie p騧niej ni 15 grudnia 2017 r.

UWAGA: Niezastosowanie si do tego zalecenia nie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Je郵i za wniosek, w kt鏎ym przewidziany b璠zie inny przedzia czasowy na realizacj inicjatywy, dostanie rekomendacj do dofinansowania, termin realizacji inicjatywy b璠zie zaproponowany przez Operatora. W闚czas niezaakceptowanie tego terminu przez Wnioskodawc b璠zie skutkowa brakiem mo磧iwo軼i podpisania umowy o udzielenie mikrodotacji.

 

·   Termin oceny wniosk闚 jest uzale積iony od liczby wniosk闚, kt鏎e wp造n w odpowiedzi na konkurs.

Szczeg馧owe informacje dot. naboru, instrukcja wype軟iania wniosku o dofinansowanie, regulamin projektu wraz z kart oceny wniosku dost瘼ne s na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetw鏎stwa Rolnego w Strza趾owie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetw鏎stwa Rolnego w Strza趾owie wicej..

Przeczytaj kolejn wiadomo嗆:

Szkolenie z zakresu dzia豉nia 4.1 PROW- Modernizacja gospodarstw rolnych

W dniu 22.06.2017 r. (czwartek) w godzinach 10:30-12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza...