Szczeglin


Szczeglin – nazwa w XV wieku zapisywana była jako Sczeglin, prawdopodobnie wywodzi się od słowiańskiego słowa szczygieł. Z dokumentu wydanego przez Elżbietę Łokietkównę w 1374 roku, dowiadujemy się, że część wsi przeniesiono do uposażenia parafii w Pacanowie. W opisie Jana Długosza (1470 – 1480) we wsi było 8 łanów kmiecych, 4 należące do Piotra i Floriana z Pacanowa herbu Jelita i 4 do plebana pacanowskiego. Były też 2 folwarki – jeden rycerski, a drugi plebański. Było tu też jezioro, z którego korzystali oba dziedzice, a pleban miał jeszcze przywilej łowienia w nim ryb. W 1579 roku wieś należała do parafii Zborówek i podzielona była dalej na dwie części dzierżawcze. Część plebana obejmowała 2 kmieci, 1 biednego. Natomiast w części szlacheckiej wymienia się jako właściciela Stanisława Karwickiego herbu Łabędź, było tu 5 osadników. Po Karwickich wieś przejęli  Różyccy, u których było już 14 domów, 6 mężczyzn i 2 konie. W XIX wieku część szlachecka należała do dóbr Żabiec, był tu dwór należący do Aleksandry Lipskiej i Heleny Różyckiej. Dwór składał się z domu, stajni z wozownią, owczarni, spichlerza, 3 stodół, chałupy z drewna, chałupy szynkowej. W roku 1873 folwark szczegliński został oddzielony od dóbr Żabiec. Dziś układ wsi jest zmieniony, a folwark się nie zachował.

Źródło: D. Kalina, M. Mirowski „Miasto i gmina Stopnica. Dzieje i zabytki”