Wiadomości - Aktualności

Trwa nabór wniosków o wsparcie na ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

Dodał: Data: 2022-01-03 12:48:46 (czytane: 1000)

Do 7 lutego 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego. Wysokość wsparcia jakie można otrzymać wynosi maksymalnie 100 tys. zł.

Wnioski o pomoc na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych” przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście, przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, albo wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O tę pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 i przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. W tegorocznym naborze można ubiegać się również o wsparcie na zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do posiadanych już zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej. Ważne jest jednak, żeby inwestycje zapewniały dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Wnioski o pomoc na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi za źródeł rolniczych” można składać od 10 grudnia 2021 r. Trwający nabór na tego typu wsparcie jest piątym z kolei finansowanym z budżetu PROW na lata 2014-2020. Po ocenie wniosków złożonych w poprzednich czterech naborach pomoc w wysokości ok. 291 mln zł została przyznania ponad 4 tys. rolników.

Wiecej informacji - otwórz

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..