Wiadomości - Aktualności

Uchwalono podatki na 2024 rok

Dodał: Data: 2023-12-13 11:08:30 (czytane: 984)

Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Stopnicy, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła górne stawki podatków przyjętych przez Ministra Finansów na 2024 rok do wysokości stawek obowiązujących w Gminie Stopnica w 2023 r. pomimo, iż wysokość stawek bazowych ustalonych na 2024 rok przez Ministra Finansów została podniesiona w stosunku do roku poprzedniego o ok. 15 %.

Cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego zmniejszono z kwoty 89,63 zł do kwoty 55,00 zł za 1 kwintal, tak więc stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy obniżona została z poziomu 224,08 zł do kwoty 137,50 zł. W budżetach gospodarstw rolnych pozostanie ponad 648 000 zł.

Z podatku od nieruchomości całkowicie zwolniono budynki mieszkalne, co pozwoli zaoszczędzić mieszkańcom blisko 284 000 zł.

Na skutek obniżenia stawek podatku od nieruchomości, mieszkańcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, zapłacą podatek mniejszy o blisko 600 000 zł.  

Skutki obniżeń podatków od środków transportowych sięgają ponad 320 000 zł.

Za 1 m3 dostarczonej wody opłata wynosić będzie 2,92 zł + 8% VAT.

Za odbiór 1 m3 ścieków, taryfę dla gospodarstw domowych obniżono z  8,53 zł + 8 % VAT, do kwoty 4,00 zł + 8 % VAT, co stanowić będzie oszczędność ponad 900 000 zł w budżetach domowych mieszkańców.

Stawki opłat za wodę i ścieki w Gminie Stopnica są najniższe w powiecie buskim.

Dotychczasowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez mieszkańców nie zostaną zwiększone, a więc pozostaną na dotychczasowym poziomie. Opłaty za odpady są jednymi z najniższych w powiecie buskim.  Różnicę dopłaci Gmina.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych powoduje, iż ponad 2,7 mln złotych pozostanie w "kieszeniach mieszkańców".

Mniejsze wpływy do budżetu Gminy, wynikające z przyjęcia niższych stawek podatkowych niż określone przez ministra, zostaną zrekompensowane poprzez działania oszczędnościowe oraz pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na planowane do realizacji przedsięwzięcia remontowe i zadania inwestycyjne.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..