Wiadomości - Aktualności

Umowy z Wojewodą i Wykonawcą na remont dróg gminnych podpisane

Dodał: Data: 2024-03-07 12:59:30 (czytane: 485)

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, przy kontrasygnacie Agnieszki Nowak- Skarbnika Miasta i Gminy Stopnica, podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym DYLMEX-INWESTYCJE reprezentowanym przez Pana Tomasza Dyla- Prezesa.

Gmina Stopnica przy udziale środków z budżetu państwa, realizować będzie dwa następujące zadania:

„Remont drogi gminnej dz. o nr ewid. 1420 obręb 0028 Wolica” o długości 650 m;

„Remont drogi gminnej dz. o nr ewid. 1407 i 1408 obręb 0028 Wolica” o długości 1,76 km.

01_RFID_Stopnica.JPG 

Wartość umowna w/w robót budowlanych opiewa na kwotę  481 000 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych.

01_RFID_Kielce.jpg 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie energii dla sołectwa Kąty Stare-Folwarki

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej...