Wiadomości - Projekty współfinansowane ze środków UE

Urządzenie parku rekreacyjno - sportowego w miejscowości Stopnica

Dodał: Agnieszka Data: 2010-05-12 14:16:10 (czytane: 2445)

W dniu 16 kwietnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy podpisano umowę na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn. „Urządzenie parku rekreacyjno- sportowego w miejscowości Stopnica”.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował: remont i rozbudowę budynku usytuowanego na obiektach sportowych, budowę sceny, zadaszenia trybun, przebudowę siedzisk, bieżni dookoła stadionu, budowy ogrodzenia oddzielającego trybuny od bieżni.

Wykonawcą przedmiotowego projekty był Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A.

Inwestycja została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Działanie 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”.

Wartość projektu wyniosła blisko 2,1 mln zł z czego dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskich stanowiło 60 % wydatków kwalifikowanych.

 Park_rekreacyjno__sportowy_w_Stopnicy.JPG

Zdjęć w galerii: 21

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...