Wiadomości - Aktualności

Uwaga! Od dnia 15 maja 2023 r. nowe kryterium dochodowe w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (dotyczy wydawania żywności)

Dodał: Data: 2023-05-24 14:11:51 (czytane: 1880)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy uprzejmie informuje, że od dnia 15 maja 2023 r. zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus, które wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W/w pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny z terenu Miasta i Gminy Stopnica, które się wcześniej nie zakwalifikowały do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus, a których  dochód nie przekracza kwot obecnie obowiązujących, mogą się zgłoszać do dnia 9 czerwca 2023 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy.

O terminie wydawania żywności będziemy informowac na stronie internetowej  www.stopnica.pl

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Konary i części Stopnicy

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej...