Wiadomości - Aktualności

W dniu 6 lipca 2022 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, stwierdził na obszarze Gminy Stopnica zagrożenie wystąpienia suszy dla niektórych upraw na określonych kategoriach gleb

Dodał: Data: 2022-07-07 11:31:18 (czytane: 732)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy stwierdził, zagrożenie wystąpienia suszy dla:

1.       Kategoria I - Bardzo podatna na suszę (gatunki gleby: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty)- zboża ozime i jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

2.       Kategoria II - Podatna na suszę (gatunki gleby: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty)- zboża ozime i jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

3.       Kategoria III - Średnio podatna na suszę (gatunki gleby: glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty)- zboża jare;

4.       Kategoria IV - Mało podatna na suszę (gatunki gleby: glina średnia, glina średnia pylasta, glina ciężka, glina ciężka pylasta, pył ilasty, ił, ił pylasty)- nie stwierdzono zagrożenia wystąpienia suszy dla żadnych upraw.

MAPA KATEGORII GLEBOWYCH

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, w kolejnych publikowanych raportach może zmienić zakres zagrożenia wystąpienia suszy na kolejne kategorie gleb i rodzaje upraw.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  przez suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji internetowej udostępnionej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która nie została jeszcze uruchomiona dla szkód, które wystąpiły w 2022 r.

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać w aplikacji do 15 października. Profil Zaufany można założyć w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica.

Producent rolny ma  prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej  kolejnych upraw rolnych – do  czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Czy można rozpocząć zbieranie plonów przed złożeniem wniosku w aplikacji suszowej?

Tak. Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Do pobrania
Zgłoś​_szkodę​_rolniczą​_-​_instrukcja.pdf 4.41MB


Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..