Wiadomości - Dla rolnika

W Gminie Stopnica obniżono stawki podatków

Dodał: Data: 2019-12-09 14:22:28 (czytane: 3260)

Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Stopnicy, mając na celu dobro mieszkańców Gminy, obniżyła stawki podatków oraz ustanowiła dopłaty do taryfy za ścieki na 2020 rok. Górne stawki podatków ustalone przez Ministra Finansów na 2020 rok zostały obniżone.

Cenę żyta do celów wymiaru podatku rolnego zmniejszono z kwoty 58,46 zł do kwoty 45 zł za 1 kwintal, tak więc stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy obniżona została z poziomu 146,15 zł do kwoty 112,50 zł. W budżetach gospodarstw rolnych pozostanie ponad 290 000 zł

Z podatku od nieruchomości całkowicie zwolniono budynki mieszkalne, co pozwoli zaoszczędzić mieszkańcom 180 000 zł, a stawki podatku od gruntów nimi zabudowanych obniżono o 40 % (z 0,50 zł do 0,30 zł za m2), oszczędność dla mieszkańców 160 000 zł.

Skutki obniżeń podatków związanych z działalnością gospodarczą, w tym podatków od środków transportowych sięgają blisko 90 000 zł (obniżenie stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów).

Za 1 m3 dostarczonej wody ustalono opłatę w kwocie 2,80 zł + 8 % VAT.

Za odbiór 1 m3 ścieków taryfę 8,04 zł + 8 % VAT, obniżono do kwoty 2,80 zł + 8 % VAT. Opłaty za ścieki komunalne będą niższe o ok. 600 000 zł.

Zastosowane obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych powoduje, iż ponad 1,3 mln złotych pozostanie w kieszeniach mieszkańców.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie informacyjne w ramach projektu „Popytowy system innowacji- rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w Staszowie. Szczegóły w załączeniu....