Wiadomości - Dla rolnika

Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości

Dodał: Data: 2017-11-10 11:32:09 (czytane: 3103)

Informujemy, że Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju w Kielcach jest realizatorem projektu "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)".

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0035/17-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zamieszkujących na terenie gmin z Obszaru Strategicznej Interwencji woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie:
1. Osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP
w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), bierne zawodowo, znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– kobiety,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne.
– osoby niskowykwalifikowane (max. ISCED 3)
– osoby z niepełnosprawnościami
i/lub
2. Osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:
– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł przez okres 12 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze (wstępne i specjalistyczne),
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Wszelkie informacje i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
http://www.sceir.pl/

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatne porady prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych ...