Wiadomości - Projekty współfinansowane ze środków UE

Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewitalizację Stopnicy

Dodał: Agnieszka Data: 2013-12-23 09:45:02 (czytane: 2152)

"Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez rewitalizację Stopnicy” to kolejny projekt, którego zakończenie nastąpiło w 2013r. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY 2007-2013 (Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich), działanie 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 

Projekt obejmował swoim zakresem: wykonanie nawierzchni syntetycznej na istniejącym korcie tenisowym, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- lokalizacja małej architektury, ścieżki zdrowia, budowę nawierzchni utwardzonych, budowę bieżni do skoku w dal (w ramach parku rekreacyjno- sportowego) oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej-  oświetlenia ulicznego ul. Targowej wraz z remontem placu targowego o powierzchni 1,2 ha oraz budowę ogrodzenia terenu parkingu wraz z obsadzeniem skarpy na przy ulicy Kilińskiego oraz remontem placu gminnego przy ulicy Kilińskiego o powierzchni 0,31 ha. Dofinansowanie ze środków PO Ryby wyniosło ponad 577 000,00 zł.

 

 _DSC3534_1.JPG

_DSC3526_1.JPG 

_DSC3517_1.JPG 

_DSC3374_1.JPG 

20150811_161056_1.jpg 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...