Wiadomości - Aktualności

XXXIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2023-09-01 11:47:49 (czytane: 461)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z § 1 ust. 8 Regulaminu Rady Miejskiej w Stopnicy stanowiącego załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Stopnica przyjętego Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. zmienionego uchwałą Nr XI/9/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica zawiadamiam, że w dniu 5 września 2023 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 10 sierpnia 2023 roku.

4. Podjęcie uchwał :

1)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029,

2)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. ,

3)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/33/2023 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Od 4 września 2023 r. rozpoczyna działalność Klub Dziecięcy w Stopnicy- lista dzieci zakwalifikowanych

Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30 z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy....