Wiadomości - Aktualności

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2023-11-15 11:55:05 (czytane: 486)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2023 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 5 września 2023 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie informacji:
 1) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych,
 2) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu
 Miasta i Gminy Stopnica i kierowników jednostek organizacyjnych,
 3) o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stopnica w roku szkolnym 2022/2023.
6. Podjęcie uchwał:
 1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,
 2) w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIV/20/2012 Rady Gminy Stopnica
 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stopnica oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 3) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej,
 4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2023-2029,
 5) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...