Wiadomości - Aktualności

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2024-02-22 07:18:52 (czytane: 295)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2024 roku (środa) o godz. 9.30 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 29 grudnia 2023 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
6.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Stopnica w miejscowości Żerniki Dolne,
2) w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych,
3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2024 roku”,
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Stopnica,
5) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Stopnica, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Oleśnica,
7) w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w granicach administracyjnych miejscowości Konary, gmina Stopnica,
8) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..