Wiadomości - Aktualności

Zakończono realizację projektu pn. TIK – TAK...

Dodał: Data: 2019-07-05 10:19:49 (czytane: 2224)

Celem projektu „TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” było podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły podstawowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował: zakup komputerów przenośnych, tabletów, drukarek, kserokopiarek, wizualizerów, robotów edukacyjnych, projektorów oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Ponad 260 uczniów Szkoły Podstawowej w Stopnicy wzięło udział w szkoleniu pt.: „Cyfrowe narzędzia gromadzenia, współdzielenia danych, komunikacja w e-grupie, z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa”. Aby uczniowie mogli w pełni skupić się na prowadzonych zajęciach, Wykonawca musiał zapewnić im transport, oraz pełne wyżywienie. Każdy z uczestników otrzymał też materiały szkoleniowe, pendrive, kalkulatory oraz certyfikat potwierdzający nabycie nowych umiejętności.

Szkoleniem objęci byli również nauczyciele. W pierwszym szkoleniu, pt.: „Narzędzie i funkcjonalności TIK w pracy nauczyciela”, każdy z 40 uczestników mógł poznać zalety i możliwości nowego wyposażenia placówki.

Ponadto 10 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach, które pozwoliły na podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, aż w trzech kategoriach: „Współpraca on-line”, „Podstawy pracy w sieci”, „Zaawansowana grafika managerska i prezentacyjna”. Łącznie przeprowadzono aż 288 godzin szkoleń dla 300 uczestników.

Projekt realizowany był dzięki uzyskanemu przez Gminę Stopnica dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ponad 355 000 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 85%.

DSC_0547_1.JPG 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

MCK zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na "Popołudniowe zajęcia wakacyjne" dla dzieci....