Wiadomości - Aktualności

Zakończono remont i modernizację dróg oraz placów na obszarze gminy Stopnica

Dodał: Data: 2020-11-05 11:01:33 (czytane: 1877)

W 2020 r. na inwestycje drogowe przeznaczono ponad 2,1 mln zł. Z budżetu państwa pozyskano na ten cel ponad 469 000 zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 8,4 km dróg gminnych oraz 2740 m2 placów gminnych.

W lipcu zakończyły się roboty budowlane związane z remontem 7 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 6,7 km. Wartość zrealizowanych robót wyniosła ponad 670 000 zł z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 70 % kosztów.


„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuchary odcinek o długości 480 m, to kolejne zadanie, które zostało już wykonane. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 35 000 zł. Dofinansowanie w wysokości ok. 10 000 zł pochodzić będzie ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wsparcia finansowego udzielono na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ponadto, w bieżącym roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową i modernizacją dróg i placów gminnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Zakres zamówienia obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. Wartość umowy z Wykonawcą opiewała na kwotę ponad 250 000 zł.

Na dostawę kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni dróg kamiennych oraz utwardzenia dróg gruntowych przeznaczono ponad 335 000 zł. W rezultacie realizacji zamówienia obejmującego dostawę kruszywa zmodernizowano ponad 18 km dróg gminnych.

W 2020 r. Gmina Stopnica udzieliła również pomocy finansowej Powiatowi Buskiem w wysokości 870 000 zł  na przebudowę dwóch dróg powiatowych na obszarze Gminy Stopnica:

1. Przebudowę drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Stopnica od km 21+000 do km 25+680 dł. 4680 m (tj. na odcinku od Skrobaczowa do Stopnicy),

2. Przebudowę drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa- Ruczynów -Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m (na odcinku od Skrobaczowa do Kuchar).

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs pod Biało-Czerwoną

...