Wiadomości - Aktualności

Zakończono tegoroczną edycję realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnicy”

Dodał: Data: 2023-09-27 10:06:17 (czytane: 203)

W 2023 r. w ramach realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnicy w 2023 roku” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 106 581,29 zł. usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest w ilości 255,240 Mg.

Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z udziału w realizacji projektu w/w wykluczone były osoby (właściciele gospodarstw rolnych), którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała dofinansowanie na zadania związane z wymianą pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach niemieszkalnych (wykorzystywanych do działalności rolniczej np. gospodarczych lub/i inwentarskich).  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zapowiedział jednocześnie, że dla właścicieli gospodarstw rolnych, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała dofinansowania na zadanie związane z wymianą pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach niemieszkalnych (wykorzystywanych do działalności rolniczej np. gospodarczych lub/i inwentarskich), zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, odrębny nabór wniosków przeznaczony, tylko i wyłącznie dla tej grupy wnioskodawców.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Plany polowań w sezonie łowieckim 2023/2024 (aktualizacja)

...