Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne założeń Strategii Rozwoju ZIT MOF Busko-Zdrój na lata 2021-2030

Dodał: Data: 2022-04-12 11:31:48 (czytane: 889)

Decyzją Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, Miasto i Gmina Stopnica oraz Miasto i Gmina Busko-Zdrój, zostały połączone w ramach tzw. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju. W związku z powyższym z inicjatywy samorządów gminnych, zainicjowanych przez burmistrzów Ryszarda Zycha i Waldemara Sikorę oraz zatwierdzonych przez Radę Miejską w Stopnicy oraz Busku-Zdroju, podjęta została współpraca mająca na celu opracowanie wspólnej strategii rozwoju.

Z A P R O S Z E N I E

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z pracami nad dokumentem Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój na lata 2021–2030, Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, zaprasza mieszkańców do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) w godzinach od 16:00 do 17:00 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica.

Celem spotkania jest zaprezentowanie założeń opracowywanej Strategii, jak również wypracowanie projektów strategicznych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Stąd też niezwykle ważna jest dla nas Państwa obecność.  

 

Serdecznie zapraszam

Ryszard Zych

Burmistrz Miasta i Gminy StopnicaZapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..