Wiadomości - Aktualności

110 lat OSP Stopnica.(fotoreportaż)

Dodał: AT Data: 2011-10-13 17:04:25 (czytane: 5576)

Ochotnicza Straż Pożarna w Stopnicy należy do najstarszych a zarazem do najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji w regionie.

Ustalenie daty założenia straży w Stopnicy w roku 1901 nastąpiło na podstawie ustnych przekazów założycieli, poświadczonych wzmianką w Przewodniku po Kielecczyźnie z 1902 roku.

Założycielem Straży w Stopnicy i jej pierwszym prezesem był inż. Bem z Tarnowa, jego zastępcą - Jan Pruchnicki, naczelnikiem - Czesław Nesterowicz. Zarząd w tym składzie zajął się energicznie gromadzeniem środków finansowych. Dzięki ofiarnej postawie społeczeństwa ówczesnego miasta Stopnica zebrano potrzebne fundusze na zakup umundurowania strażackiego i sprzętu. Stan jednostki wynosił 100 osób i dzielił się na cztery sekcje różnych specjalności bojowych. W tym okresie Straż Ogniowa posiadała wóz rekwizytowy, sikawki ręczne przenośne, 2 beczki dwukonne i dwie drabiny zwykłe przystawne. Podłożem tak licznego zaciągu ochotniczego do tej jedynej paramilitarnej organizacji w okresie zaborów był głęboki patriotyzm i wola społeczeństwa przygotowania się do walki wyzwoleńczej.

Stan liczebny i zaangażowanie strażaków nie zmieniło się w okresie międzywojennym, kiedy to wybuchały częste pożary będące konsekwencją prymitywnej i zwartej zabudowy wsi oraz brakiem zabezpieczenia przeciwpożarowego.


Od roku 1937 prezesem został Wacław Reinsztajn, wiceprezesem i naczelnikiem Kazimierz Godowski, sekretarzem Jan Guła, a gospodarzem Ignacy Chudecki.

 

osp_stopnica003.jpg 


W 1930 roku Straż Ogniowa otrzymała pierwszy sztandar organizacyjny ufundowany ze składek strażaków. Na jednej stronie sztandaru widniał biały orzeł w koronie, zaś na odwrocie Matka Boska z Dzieciątkiem na ręce. Sztandar był przechowywany u ówczesnego prezesa Straży Wacława Reinsztajna i niestety uległ zniszczeniu podczas działań wojennych. Pozostała tylko końcówka drzewca, która do dziś jest pieczołowicie przechowywana w pamiątkowej gablocie.

W czasie II wojny światowej Straż funkcjonowała nieprzerwanie. Władze okupacyjne czuwały jedynie nad tym, aby nie prowadzono ćwiczeń o charakterze bojowym. Wielu członków OSP było równocześnie członkami AK i BCh. Swoje ćwiczenia i różne zajęcia wynikające z zadań dla jednostek leśnych wykonywali w jednostkach OSP.

W latach 1943-44 OSP w Stopnicy liczyła 40 osób, w tym 23 członków AK.

W kwietniu 1944 roku członkowie jednostki weszli w skład zbrojnej grupy AK podobwodu stopnickiego, dowodzonej przez por. Pawła Raszyna i Zenona Kruczkowskiego ps."Wicher". Byli to: Alojzy Kosik, Antoni Uzarowicz, Henryk Grabowski, Zdzisław Koszycki, Adam Syrkiewicz, Feliks Stelmaszyński, Zygmunt Godowski, Wincenty Pyrz i inni. Do chwili obecnej z tej grupy żyją Czesław Syrkiewicz i Antoni Uzarowicz.

12 stycznia 1945 roku Stopnica została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Radziecką. Wójtem osady mianowany został Kazimierz Rokicki.


Pierwsze po wyzwoleniu Walne Zebranie odbyło się w dniu 25 października 1945 roku przy udziale licznie zgromadzonych obywateli i członków straży. Prezesem wybrany został Jan Majewski. W skład Zarządu weszli: Roman Godowski - komendant, Kazimierz Kolankowski - skarbnik, Zdzisław Nesterowicz - sekretarz oraz członkowie: mgr Antoni Stanula, Szczepan Brzyski, Antoni Sak, Feliks Stelmaszyński, Jan Książkiewicz, Wit Siedlecki, Zdzisław Koszycki, Antoni Chorowski, Adam Syrkiewicz, Antoni Uzarowicz, Henryk Laskowski, Karol Polewski, Czesław Włodno, Kazimierz Brzyski syn Jana. Zdzisław Koszycki, Antoni Chorowski, Adam Syrkiewicz, Antoni Uzarowicz, Henryk Laskowski, Karol Polewski, Czesław Włodno, Kazimierz Brzyski syn Jana. W pierwszej kolejności postarano się o sprzęt gaśniczy.

 

osp_stopnica001.jpg 


Następnie w 1947 roku stopnicka straż zbudowała na gruzach dawnej remizy i wspinalni tymczasową szopę - remizę z płyt drewnianych pozyskanych z rozbiórki baraków niemieckich w Oświęcimiu. W niej przez kilka lat ochotnicy organizowali zabawy i imprezy rozrywkowe, uzyskując fundusze na budowę nowej remizy. Akcję tę wspierali nieomal wszyscy mieszkańcy Stopnicy, przy wydatnym poparciu finansowym Wydziału Powiatowego w Busku Zdroju.

Obchody 50-lecia powstania jednostki zbiegły się z poświęceniem i oddaniem do użytku nowo wybudowanej strażnicy.


W 1954 roku dzięki kap. poż. W. Hiżyckiemu powiatowemu komendantowi Straży Pożarnej, otrzymano z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Kielcach samochód autocysternę pożarniczą Star 20 wyposażony w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy, m.in. motopompę M-800 z kompletnym wyposażeniem, obsługiwanym przez dh.Czesława Rudnego.
Jednostka pod dowództwem Romana Godowskiego brała udział w likwidacji wielu pożarów.
4 maja 1958 roku nastąpiło poświęcenie i przekazanie sztandaru OSP ufundowanego przez społeczeństwo w miejsce utraconego podczas działań wojennych.

12 lipca 1959 roku straż otrzymała z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Busku Zdroju autocysternę Dodge, która służyła do akcji gaśniczych przez kilkanaście lat oraz motopompę Polonia.

 

osp_stopnica002.jpg 


W ramach współpracy z miejscową Szkołą Podstawową w 1961 roku zorganizowano drużynę młodzieżową, która po odpowiednim przeszkoleniu, biorąc udział w zawodach sportowo pożarniczych, zdobywała wysokie lokaty i wyróżnienia. Szkoleniem drużyny zajmowali się strażacy: naczelnik OSP Zdzisław Koszycki, Stanisław Rachuna, Henryk Więckowski i Czesław Sanecki, tworząc w ten sposób przyszłe zasoby kadrowe.


W 1962 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Stopnicy obchodziła 60-lecie założenia. Z tej okazji przekazano murowaną wspinalnię z suszarnią węży. 30 września 1962 roku udekorowano sztandar najwyższym odznaczeniem korporacyjnym Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za pełnioną przez 60 lat ofiarną, wzorową i odpowiedzialną społeczną służbę ratowania mienia obywateli oraz jej zasługi w walce o wyzwolenie narodu.


W 1963 roku założono orkiestrę strażacką, która uświetniała defilady i uroczystości strażackie. Na instrumentach grać uczył były członek orkiestry strażackiej w latach 30-tych Feliks Wojciechowski.

17 stycznia 1964 roku otrzymano z Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Busku Zdroju samochód pożarniczy Star 25 z autopompą i beczką o pojemności 2.500 litrów.

W 1967 roku założono 33-osobową orkiestrę dętą działająca wspólnie przy OSP i Stopnickich Zakładach Wytwórczych. Etatowym dyrygentem orkiestry był dyplomowany kapelmistrz Tadeusz Wróbel ze Staszowa.


29 grudnia 1969 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Stopnicy sprzedała notarialnie Wojewódzkiemu Zarządowi Kin w Kielcach dotychczasową strażnicę nieprzydatną już do dalszej działalności. Za otrzymane pieniądze nabyła na własność od Wandy Segdy działkę położoną w Stopnicy przy ulicy Mickiewicza o powierzchni 14 arów i 32 m2.

Wiosną 1970 roku przystąpiono do budowy nowej strażnicy. Przy budowie z wielkim poświęceniem pracowała duża grupa osób – strażacy, mieszkańcy Stopnicy. Ich wkład w tą inwestycję szacowany jest na prawie połowę jej wartości ogólnej. Realizację zadania ułatwiło wsparcie finansowe Urzędu Gminy, zakładów pracy oraz miejscowego społeczeństwa. W jednym roku, w rekordowym czasie, wzniesiono ten piękny obiekt jako pomnik 70-lecia OSP w Stopnicy.


Społeczny Komitet Budowy Strażnicy tworzyli wówczas: przewodniczący mgr Antoni Stanula, dyrektor Banku Spółdzielczego Jan Radosz, Stanisław Rachuna, Zdzisław Koszycki, Henryk Siekierski.


20 października 1973 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Domu Strażaka i przekazanie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo. Sztandar OSP został udekorowany odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny. Wybudowany piętrowy gmach liczy 800 m kw. powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim 3 boksy garażowe. Wynajęte pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Kultury służyły do organizowania imprez kulturalno oświatowych.


W roku 1980 z okazji 80-lecia istnienia straży w Stopnicy komendant główny straży pożarnych gen. poż. Zygmunt Jarosz wyraził podziękowanie za pełną poświęcenia służbę w ratowaniu ludziom życia i mienia. W dowód uznania przekazał kopię obrazu Jana Zygmunta „Do pożaru”.

W 1982 roku w wieku 76 lat zmarł honorowy prezes OSP mgr Antoni Stanula, który wniósł duży wkład w rozwój OSP województwa kieleckiego.

W roku 1988 odszedł również długoletni naczelnik OSP Zdzisław Koszycki, zaangażowany działacz i przyjaciel ochotniczego strażactwa. W maju tego roku powołano nowy Zarząd OSP w składzie: prezes Zdzisław Śliwa, wiceprezes Janusz Olszowy, naczelnik Zbigniew Rachuna, zastępca naczelnika Andrzej Koszycki, sekretarz Kazimierz Brzyski syn Kazimierza, skarbnik Urszula Koszycka.

W 1989 roku Rejonowa Komenda Straży Pożarnej w Busku Zdroju, widząc zaangażowanie stopnickich strażaków, przyznała jednostce samochód marki Jelcz 315 do celów pożarniczych. Kierowcą mechanikiem i konserwatorem został Andrzej Koszycki. Wymieniony skład Zarządu i obsada stanowisk funkcyjnych dowodzi stopnicką OSP do chwili obecnej. Nietuzinkową i niezwykle zaangażowaną osobą w działalności jednostki jest doświadczony strażak, kierowca-mechanik, konserwator – zasadzie człowiek-instytucja, na barkach którego jest praktycznie wszystko, co dotyczy przygotowania bojowego jednostki, wyjazdów, dowodzenia podczas akcji, przygotowanie młodych adeptów do służby ochotniczej – dh. Andrzej Koszycki. To niezaprzeczalny autorytet w gronie ochotników, pasjonat , wysoko ceniony za wiedzę i doświadczenie przez oficerów Państwowej Straży Pożarnej.


Od 1991 roku Ochotnicze Straże Pożarne działają na nowych warunkach prawnych i ekonomicznych. Podstawą działania są dwie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz O ochronie przeciwpożarowej.

Od stycznia 1995 roku jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jej działalność nie ogranicza się tylko do gaszenia typowych pożarów. Współczesność postawiła inne wyzwania, którym muszą sprostać strażacy-ratownicy - tu ratownictwo ekologiczne, drogowe oraz pomoc społeczeństwu w okresie klęsk żywiołowych .

osp_stopnica004.jpg 


Jubileusz 110-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Stopnicy jest uroczystością podkreślającą rolę strażaków w życiu tutejszego środowiska a jednocześnie pokazuje w szerszym wymiarze czym była i jest nadal ta organizacja. To ogromny ruch społeczno - kulturalny, w sposób szczególny wtopiony w społeczności wiejskie. Przetrwał najtrudniejsze okresy w dziejach narodu polskiego. Jak pokazuje historia straży stopnickiej - oparły się presji czasu czyny i osiągnięcia ludzi, którzy z dużym samozaparciem trwali w służbie oraz umacniali fundamenty pod dzisiejszą działalność związaną z ratownictwem, ochroną przeciwpożarową, prewencją, działaniami na rzecz lokalnych społeczności. Służba w straży pożarnej była od zarania jej powstania na ziemiach polskich wyróżnieniem i taką pozostała do dziś.

W tym uroczystym dniu, 110-lecia powstania OSP w Stopnicy uczestniczyli druhowie z pocztami sztandarowymi z kilkunastu jednostek OSP z terenu naszego powiatu i powiatów ościennych. Na pamiątkę tego wydarzenia przed siedzibą strażaków ustawiona została i poświęcona podczas uroczystości figurka patrona strażaków Św. Floriana ufundowana i zamontowana przez stopnickich ochotników.

Oprawą święta był przesympatyczny występ artystyczny przygotowany przez zespół pań ze Stowarzyszenia Kobiet Kreatywnych ze Stopnicy przyjęty owacyjnie przez gości spotkania.

 

 fotoreportaż

/Robert Gwóźdź/


 

Reklama.

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

38-litrów krwi dla czteroletniej Julii.

Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych w Stopnicy składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w honorowej zbiórce krwi...