Wiadomości - Aktualności

ARiMR przypomina - spis stanu stada nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

Dodał: Data: 2021-12-27 10:55:36 (czytane: 1170)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis*. Ci, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku muszą to zrobić, nie później niż do 31 grudnia. Chodzi o następujące gatunki zwierząt:

  • owce;
  • kozy;
  • świnie.

Przypominamy, że osoby dokonujące zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich w formie papierowej wpisują ich liczbę w księdze rejestracji stada. Z tego obowiązku zwolnieni są posiadacze zwierząt dokonujący zgłoszeń poprzez Portal IRZplus – nie muszą oni prowadzić ksiąg w formie papierowej.

Przypominamy również, że posiadacze świń muszą przekazać informacje o liczbie tych zwierząt kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu.

Spis stanu stada świń można złożyć:

  • poprzez Portal IRZplus;
  • osobiście w Biurze Powiatowym;
  • za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/obowiazki-posiadacza-zwierzat-w-ramach-systemu-irz

W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym biurem powiatowym ARiMR.

*(art. 20 a ustawy z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz. U. z 2021, poz. 1542)

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Częstotliwość odbioru odpadów wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach....