Wiadomości - Aktualności

Do 27 października złóż u sołtysa lub Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica oświadczenie o zamiarze zakupu węgla po preferencyjnie cenie ok. 2 000 zł za tonę

Dodał: Data: 2022-10-24 08:58:48 (czytane: 1574)

Szanowni Mieszkańcy! Wojewoda Świętokrzyski wystąpił do gmin o ilościowe określenie zapotrzebowania na zakup węgla dla mieszkańców.

W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe będzie istniała możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie – która wg zapisów w/w projektu ustawy – wynosić będzie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę.


Mając powyższe na uwadze, prosimy mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Stopnica o złożenie informacji do dnia 27 października 2022 roku obejmującej oświadczenie o zamiarze oraz ilości zakupu węgla (maksymalnie 2 tony) według załączonego wzoru.

 

Jednocześnie informujemy, że uprawnione do zakupu węgla będą wyłącznie tylko te osoby które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

 

Na tym etapie postępowania tut. Urząd nie posiada informacji na temat:

- terminu dostępności węgla (kiedy, w jakiej ilości i czy w ogóle węgiel będzie dostępny);

- jakości i kaloryczności sprzedawanego węgla (kupujący nabywał będzie węgiel na własne ryzyko);

- czy węgiel będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych tzn. osób które złożyły deklaracje w tym zakresie.

 

Oświadczenie o zamiarze zakupu węgla, można składać bezpośrednio u sołtysów (którym przekazano druki oświadczeń) lub w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica lub drogą elektroniczną na adres gmina@stopnica.pl  

DRUK OŚWIADCZENIA

Zgodnie z projektem ustawy, możliwość zakupu węgla przysługuje w przypadku gdy wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..