Wiadomości - Aktualności

Do 29 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Dodał: Data: 2024-01-31 18:03:36 (czytane: 913)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 01.02.2024 r. do dnia 29.02.2024 r. w siedzibie Urzędu (Biuro obsługi, parter) będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego (faktury wystawione w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.).

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

-110 litrów na 1 ha fizycznych użytków rolnych,

-40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP),

-40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej koni,

-40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej owiec,

-40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej kóz,

-4 litry do jednej sztuki świń.

 

Kwota zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr ON.

 

Do wniosku należy dołączyć:

-faktury zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku,

zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, kóz, owiec i/lub koni posiadanych w 2023 roku

zaświadczenie z ARiMR o średniej liczbie  świń posiadanych w 2023 roku,

W przypadku producentów rolnych rozliczających się z podatku VAT proszę o dostarczenie oryginałów faktur zakupu oleju napędowego.

 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..