Wiadomości - Aktualności

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma ustawowy obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła (używanego kotła centralnego ogrzewania)

Dodał: Data: 2022-06-01 15:06:48 (czytane: 711)

Za niezłożenie deklaracji ustawodawca przewidział karę grzywny w wysokości do 500 zł. Ponad 40% właścicieli nieruchomości z obszaru Miasta i Gminy Stopnica wywiązało się z tego obowiązku, byli to głównie mieszkańcy którzy ubiegali się o przyznanie tzw. dodatku osłonowego. Deklarację można składać przez internet bądź w wersji papierowej w siedzibie Urzędu.

Deklarację można złożyć w wersji elektronicznej poprzez skorzystanie z aplikacji dostępnej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/  (pod warunkiem posiadania Profilu zaufanego);

lub w wersji papierowej, dostępnej w Biurze Obsługi Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, które przyjmowało będzie deklaracje, celem wprowadzenia danych do krajowego systemu- Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje w wersji papierowej (pliki do pobrania):

 

Więcej na (pytania i odpowiedzi): https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 CEEB

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/09/2023

Od soboty, 9 grudnia 2023 r. zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..