Wiadomości - Aktualności

Dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w Bosowicach

Dodał: Data: 2024-04-29 07:43:45 (czytane: 404)

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi: 5 778 540 zł. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi ponad 3 000 000 zł.

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostanie: ponad 6 km sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym przyłączonych zostanie ok. 70 nieruchomości (ok. 200 mieszkańców). Realizacja zadania ureguluje gospodarkę ściekową, wpłynie na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców. Planowana inwestycja jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, ponieważ zakłada wyeliminowanie zanieczyszczenia środowiska, które obecnie ma miejsce na skutek dostawania się ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych do podziemnych wód gruntowych, oraz wpłynie na ochronę różnorodności biologicznej na poziomach krajobrazowym, ekosystemowym i gatunkowym.

01_Bosowice.JPG 

Planowany termin oddania obiektu do użytkowania: IV kwartał 2024 r.

Po zakończeniu realizacji inwestycji w Bosowicach, skanalizowane będzie 29 na 30 sołectw w Gminie Stopnica. W miejscowości Zaborze ze względu na rozproszoną zabudowę, nieuzasadniona pod względem technicznym i ekonomicznym jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W 2024 r. planowane jest wybudowanie w Zaborzu oraz innych miejscowościach dla budynków mieszkalnych usytuowanych poza zwartą zabudową, przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Sezon letni 2024 czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

06/29/2024

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 29 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/ 1. Obszar: województwo świętokrzyskie, powiat buski. Ważność: od godz. 01:00 dnia 26.04.2024...