Wiadomości - Aktualności

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej w sołectwie Kąty Stare-Folwarki

Dodał: Data: 2021-08-03 08:56:02 (czytane: 1445)

Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m" dofinansowane zostało w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 800 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Gmina Stopnica udzieliła Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w wysokości 80 000 zł na przebudowę w/w odcinka drogi.

Budowę wizytowali Burmistrz Ryszard Zych i Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy Krzysztof Tułak.

DSC_0333.JPG

Zakres projektu obejmował: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5 m, uregulowanie przebiegu pasa drogowego, wykonanie utwardzonego kruszywem pobocza, przebudowę istniejących przepustów oraz wymianę zniszczonych zjazdów z drogi publicznej.

Zobacz także

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodane: 2021-01-01 09:02 - czytane (5154)

TAGI:


Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..