Wiadomości - Aktualności

Dodatek osłonowy dla mieszkańców przy uwzględnieniu kryterium dochodowego

Dodał: Data: 2024-01-19 09:54:56 (czytane: 1952)

Od 18 stycznia 2024 r. można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych.

Ustawodawca uzależnia prawo do dodatku osłonowego od spełnienia kryterium dochodowego. Dodatek osłonowy przysługuje:

 

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

 

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości według  zasady „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona zgodnie z w/w regułą, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo, po otrzymaniu środków z budżetu państwa, w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.                        

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dla podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przedsiębiorcach...