Wiadomości - Aktualności

Dwa wolne miejsca w Klubie Dziecięcym w Stopnicy (opieka żłobkowa)

Dodał: Data: 2024-02-12 09:32:44 (czytane: 949)

Gmina Stopnica pozyskała blisko 1,8 mln złotych na utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego (opieka żłobkowa)

W wyniku realizacji projektu pn. „Utworzenie klubu dziecięcego wraz z placem zabaw w Stopnicy” przeprowadzono:

- roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń o łącznej powierzchni 160 m2 na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy, związane z przystosowaniem ich do opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia. Dla potrzeb funkcjonowania żłobka powstała sala o powierzchni 110 m2 przeznaczona na pobyt dzieci oraz m.in. łazienki, rozdzielnia posiłków, szatnia;

11.Klub_Dzieciecy.jpg

- utworzono ogrodzony plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią o powierzchni 230 m2, przeznaczony wyłącznie dla dzieci w wieku do 3 roku życia, na którym zamontowane zostały m.in. dwa wielofunkcyjne zestawy zabawowe oraz mniejsze urządzenia i elementy małej architektury (bujak, skoczki, ławki).

- zakup wyposażenia m.in. mebli, zabawek, naczyń, sprzętu multimedialnego oraz artykułów gospodarstwa domowego.

Koszt w/w robót budowlanych oraz wyposażenia wyniósł ponad 1 mln zł.

Pozyskanie środków w wysokości 752 400 zł na funkcjonowanie klubu dziecięcego pozwolą do niezbędnego minimum ograniczyć koszty ponoszone przez rodziców na opiekę nad dziećmi w żłobku.

Klub Dziecięcy w Stopnicy rozpoczął swoją działalność od 4 września 2023 r.

Dofinansowanie na realizację projektu pochodzi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz budżetu państwa.

Klub Dziecięcy w Stopnicy funkcjonuje w godzinach: 06:30-16:30.

Klub Dziecięcy prowadzony jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy.

Siedziba Klubu Dziecięcego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 23.

Do klubu dziecięcego przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Odpłatność za uczestnictwo dziecka w klubie dziecięcym:

a) 500 zł za miesiąc (biorąc pod uwagę art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 rodzicom przysługuje dofinansowanie w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna pod warunkiem, że nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy)

oraz

b) koszty wyżywienia: 20 zł za dzień.

 

W załączeniu:

1. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU DZIECIĘCEGO W STOPNICY

2. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji do Klubu Dziecięcego w Stopnicy

 

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Naporowska- Kierownik MGOPS w Stopnicy- tel. 41-3779-812. 

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Zapraszamy do korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..